#LHCoin là một token với thu nhập hàng tháng
từ các Hoạt động nghiệp vụ *

Our services are not available to US residents

LHCoin listed in
ICO finished on the 1st of February, 2018
Trading CFDs for different assets
Account balance in BTC, ETH, LTC, etc.
Leverage up to 1:100
Best trading software MT 4/5
Over 100
first-rate professionals
Over 12'000
investors
Over 10M
raised on stages I, II and III
Over 10M
of active traders
banner-video.15

Mục Tiêu ICO

0
Soft Cap
$1M

Current Cap $10.81M

Normal Cap
$5M
Optimal Cap
$10M

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CROWDSALE:

102,000,000

TOTAL EMISSION

12,596

investors

ICO IS COMPLETED ON FEBRUARY 1

Ngày

giờ

phút

giây

CHI PHÍ HIỆN NAY #LHCOIN

0.000034

Ethereum

0.100

Đô la

Tin tức dự án

Những khoản tiền này là gì?

Tăng trưởng khán giả dự báo sau khi tích hợp blockchain

Công dân bỏ phiếu, khách

2 743 818 000

Năng lực tiềm năng, khách

823 145 400

Số lượng các cá nhân có liên quan theo yêu cầu tìm kiếm của Google, khách

2 538 460

Phối cảnh khách hàng có hoạt động cao, khách

2 530 632

Khả năng mở rộng cơ sở dữ liệu của khách hàng

818 076 308

Công dân bỏ phiếu, khách

680 064 000

Năng lực tiềm năng, khách

204 019 200

Số lượng các cá nhân có liên quan theo yêu cầu tìm kiếm của Google, khách

528 485

Phối cảnh khách hàng có hoạt động cao, khách

527 116

Khả năng mở rộng cơ sở dữ liệu của khách hàng

202 963 599

Công dân bỏ phiếu, khách

487 476 000

Năng lực tiềm năng, khách

146 242 800

Số lượng các cá nhân có liên quan theo yêu cầu tìm kiếm của Google, khách

2 482 211

Phối cảnh khách hàng có hoạt động cao, khách

2 440 080

Khả năng mở rộng cơ sở dữ liệu của khách hàng

141 320 509

Công dân bỏ phiếu, khách

304 335 240

Năng lực tiềm năng, khách

91 300 572

Số lượng các cá nhân có liên quan theo yêu cầu tìm kiếm của Google, khách

958 000

Phối cảnh khách hàng có hoạt động cao, khách

947 948

Khả năng mở rộng cơ sở dữ liệu của khách hàng

89 394 624

Công dân bỏ phiếu, khách

257 862 000

Năng lực tiềm năng, khách

77 358 600

Số lượng các cá nhân có liên quan theo yêu cầu tìm kiếm của Google, khách

191 081

Phối cảnh khách hàng có hoạt động cao, khách

190 609

Khả năng mở rộng cơ sở dữ liệu của khách hàng

76 976 910

Công dân bỏ phiếu, khách

24 222 000

Năng lực tiềm năng, khách

7 266 600

Số lượng các cá nhân có liên quan theo yêu cầu tìm kiếm của Google, khách

194 432

Phối cảnh khách hàng có hoạt động cao, khách

189 230

Khả năng mở rộng cơ sở dữ liệu của khách hàng

6 882 938

EARLY BIRD BONUS 2.0

LH-CRYPTO holds its ICO in three steps – PRE ICO, ICO and POST ICO. Now we have entered the final stage, POST ICO, which will go on till the end of January 2018. We had a unique programme Early Bird Bonus during November and December. With EBB the token price is constantly increasing, and the token markup is distributed among earlier investors.

The programme has received a lot of positive feedback from our investors, so we decided to extend the Early Bird offer for January 2018 too. Moreover, for our POST ICO we have developed a more dynamic upgraded version – Early Bird Bonus 2.0. In January the token price will increase five times:
January 6 – by 5%, January 11 – by 7%, January 16 – by 8%, January 21 – by 10%, January 26 – by 20%.

All of the token markup will be distributed among earlier POST ICO investors. It means that, for instance, the markup for January 11-16 will go to those who invested between the 6th and the 11th of January. The sale will be suspended on the 31st of January, and #LHC tokens will only be available on exchanges.

In February investors will be able to withdraw Early Bird Bonus in their Personal Area. After that we will transfer all the tokens and bonuses to our investors within one month. First will go #LHC tokens, then gift tokens, and then #LHC_b bounty tokens. After sending the tokens we start putting them to exchanges according to our RoadMap.

Kế hoạch kinh doanh của Crypto-broker

 • Soft Cap = 1 000 000 USD

  1.

  Chi phí hành chính

  Đọc thêm

  1.1 quản lý tiền lương ngân sách - 1%
  1.2 quản lý cho các khoản thanh toán tiền thưởng - 1%
  1.3 tuyển dụng "Đội ngũ lãnh đạo" cho nhiệm vụ khẩn cấp - không được dự kiến trong kế hoạch này

  2.

  Chi phí nhân viên thường trực

  Đọc thêm

  2.1 tiền lương ngân sách - 3%
  2.2 tiền thưởng cho người lao động - 3%
  2.3 Chí phí đào tạo và tái đào tạo - 100ETH
  2.4 Tuyển dụng nhân viên ngôn ngữ hiếm để hỗ trợ khách hàng - không được dự kiến trong kế hoạch này
  2.5 mở rộng bộ phận bán hàng bằng việc tuyển dụng các nhân viên địa phương trong khu vực khác nhau - 1%

  3.

  Văn phòng đại diện công ty

  Đọc thêm

  3.1 Mở phòng mới tại văn phòng đại diện - 1`000 ETH
  3.2 khai trương văn phòng đại diện mới - không được dự kiến trong kế hoạch này

  4.

  Chi phí bảo trì phần mềm

  Đọc thêm

  4.1 Điều chỉnh phần mềm của nhà môi giới cho các công cụ Crypto - 300 ETH
  4.2 Mở rộng giấy phép Metaquotes hiện tại sang Metatrader - không được dự kiến trong kế hoạch này
  4.3 Mở rộng các máy chủ thương mại công viên và tạo thêm các trạm sao lưu - 100 ETH
  4.4 Tích hợp vào các thị trường giao dịch crypto lớn nhất - 1 thị trường trao đổi (-s)

  5.

  Bộ đệm vốn

  Đọc thêm

  5.1 Đối với giao dịch ký quỹ - 10%
  5.2 Đối với hoạt động của công ty - 2%

  6.

  Cơ sở pháp lý

  Đọc thêm

  6.1 Dịch vụ pháp lý - 1%
  6.2 Nhận giấy phép tại các quốc gia có thị trường crypto được quy định (Nhật Bản, v.v.) - không được dự kiến trong kế hoạch này

  7.

  Tiếp thị và PR

  Đọc thêm

  7.1 các chi phí tiếp thị và PR - 78%

  8.

  Doanh thu

  Đọc thêm

  8.1 Doanh thu của công ty, như là một khoản thanh toán hoa hồng cho các giao dịch của khách hàng, có liên quan trực tiếp đến lượng khách hàng đổ vào. Mô hình hiện tại cho thấy rằng tỷ lệ chuyển đổi lợi nhuận vẫn còn giữa 30% và 50% số vốn đầu tư. Lưu lượng hàng tháng ước tính khoảng 40'000 ETH (10 triệu USD).

  Tỷ lệ giải quyết 1 ETH = 250 USD

 • Normal Cap = 5 000 000 USD

  1.

  Chi phí hành chính

  Đọc thêm

  1.1 quản lý tiền lương ngân sách - 1%
  1.2 quản lý cho các khoản thanh toán tiền thưởng - 1%
  1.3 tuyển dụng "Đội ngũ lãnh đạo" cho nhiệm vụ khẩn cấp - không được dự kiến trong kế hoạch này

  2.

  Chi phí nhân viên thường trực

  Đọc thêm

  2.1 tiền lương ngân sách - 4%
  2.2 tiền thưởng cho người lao động - 4%
  2.3 Chí phí đào tạo và tái đào tạo - 100ETH
  2.4 Tuyển dụng nhân viên ngôn ngữ hiếm để hỗ trợ khách hàng - không được dự kiến trong kế hoạch này
  2.5 mở rộng bộ phận bán hàng bằng việc tuyển dụng các nhân viên địa phương trong khu vực khác nhau - 2%

  3.

  Văn phòng đại diện công ty

  Đọc thêm

  3.1 Mở phòng mới tại văn phòng đại diện - 1`000 ETH
  3.2 khai trương văn phòng đại diện mới - 3

  4.

  Chi phí bảo trì phần mềm

  Đọc thêm

  4.1 Điều chỉnh phần mềm của nhà môi giới cho các công cụ Crypto - 300 ETH
  4.2 Mở rộng giấy phép Metaquotes hiện tại sang Metatrader - 300 ETH
  4.3 Mở rộng các máy chủ thương mại công viên và tạo thêm các trạm sao lưu - 200 ETH
  4.4 Tích hợp vào các thị trường giao dịch crypto lớn nhất - 3 thị trường trao đổi (-s)

  5.

  Bộ đệm vốn

  Đọc thêm

  5.1 Đối với giao dịch ký quỹ - 10%
  5.2 Đối với hoạt động của công ty - 2%

  6.

  Cơ sở pháp lý

  Đọc thêm

  6.1 Dịch vụ pháp lý - 1%
  6.2 Nhận giấy phép tại các quốc gia có thị trường crypto được quy định (Nhật Bản, v.v.) - không được dự kiến trong kế hoạch này

  7.

  Tiếp thị và PR

  Đọc thêm

  7.1 các chi phí tiếp thị và PR - 75%

  8.

  Doanh thu

  Đọc thêm

  8.1 Doanh thu của công ty, như là một khoản thanh toán hoa hồng cho các giao dịch của khách hàng, có liên quan trực tiếp đến lượng khách hàng đổ vào. Mô hình hiện tại cho thấy rằng tỷ lệ chuyển đổi lợi nhuận vẫn còn giữa 30% và 50% số vốn đầu tư. Lưu lượng hàng tháng ước tính khoảng 40'000 ETH (10 triệu USD).

  Tỷ lệ giải quyết 1 ETH = 250 USD

 • Optimal Cap = 10 000 000 USD

  1.

  Chi phí hành chính

  Đọc thêm

  1.1 quản lý tiền lương ngân sách - 1%
  1.2 quản lý cho các khoản thanh toán tiền thưởng - 1%
  1.3 tuyển dụng "Đội ngũ lãnh đạo" cho nhiệm vụ khẩn cấp - 2%

  2.

  Chi phí nhân viên thường trực

  Đọc thêm

  2.1 tiền lương ngân sách - 5%
  2.2 tiền thưởng cho người lao động - 5%
  2.3 Chí phí đào tạo và tái đào tạo - 100ETH
  2.4 Tuyển dụng nhân viên ngôn ngữ hiếm để hỗ trợ khách hàng - 1%
  2.5 mở rộng bộ phận bán hàng bằng việc tuyển dụng các nhân viên địa phương trong khu vực khác nhau - 3%

  3.

  Văn phòng đại diện công ty

  Đọc thêm

  3.1 Mở phòng mới tại văn phòng đại diện - 1`000 ETH
  3.2 khai trương văn phòng đại diện mới - 5

  4.

  Chi phí bảo trì phần mềm

  Đọc thêm

  4.1 Điều chỉnh phần mềm của nhà môi giới cho các công cụ Crypto - 300 ETH
  4.2 Mở rộng giấy phép Metaquotes hiện tại sang Metatrader - 900 ETH
  4.3 Mở rộng các máy chủ thương mại công viên và tạo thêm các trạm sao lưu - 500 ETH
  4.4 Tích hợp vào các thị trường giao dịch crypto lớn nhất - 5

  5.

  Bộ đệm vốn

  Đọc thêm

  5.1 Đối với giao dịch ký quỹ - 10%
  5.2 Đối với hoạt động của công ty - 2%

  6.

  Cơ sở pháp lý

  Đọc thêm

  6.1 Dịch vụ pháp lý - 1%
  6.2 Nhận giấy phép tại các quốc gia có thị trường crypto được quy định (Nhật Bản, v.v.) - Cấp phép ứng dụng

  7.

  Tiếp thị và PR

  Đọc thêm

  7.1 các chi phí tiếp thị và PR - 69%

  8.

  Doanh thu

  Đọc thêm

  8.1 Doanh thu của công ty, như là một khoản thanh toán hoa hồng cho các giao dịch của khách hàng, có liên quan trực tiếp đến lượng khách hàng đổ vào. Mô hình hiện tại cho thấy rằng tỷ lệ chuyển đổi lợi nhuận vẫn còn giữa 30% và 50% số vốn đầu tư. Lưu lượng hàng tháng ước tính khoảng 40'000 ETH (10 triệu USD).

  Tỷ lệ giải quyết 1 ETH = 250 USD

 • Ultimate Cap = 50 000 000 USD

  1.

  Chi phí hành chính

  Đọc thêm

  1.1 quản lý tiền lương ngân sách - 1%
  1.2 quản lý cho các khoản thanh toán tiền thưởng - 1%
  1.3 tuyển dụng "Đội ngũ lãnh đạo" cho nhiệm vụ khẩn cấp - 2%

  2.

  Chi phí nhân viên thường trực

  Đọc thêm

  2.1 tiền lương ngân sách - 6%
  2.2 tiền thưởng cho người lao động - 6%
  2.3 Chí phí đào tạo và tái đào tạo - 100ETH
  2.4 Tuyển dụng nhân viên ngôn ngữ hiếm để hỗ trợ khách hàng - 2%
  2.5 mở rộng bộ phận bán hàng bằng việc tuyển dụng các nhân viên địa phương trong khu vực khác nhau - 4%

  3.

  Văn phòng đại diện công ty

  Đọc thêm

  3.1 Mở phòng mới tại văn phòng đại diện - 1`000 ETH
  3.2 khai trương văn phòng đại diện mới - 10

  4.

  Chi phí bảo trì phần mềm

  Đọc thêm

  4.1 Điều chỉnh phần mềm của nhà môi giới cho các công cụ Crypto - 300 ETH
  4.2 Mở rộng giấy phép Metaquotes hiện tại sang Metatrader - 1200 ETH
  4.3 Mở rộng các máy chủ thương mại công viên và tạo thêm các trạm sao lưu - 1000 ETH
  4.4 Tích hợp vào các thị trường giao dịch crypto lớn nhất - 5 thị trường trao đổi (-s)

  5.

  Bộ đệm vốn

  Đọc thêm

  5.1 Đối với giao dịch ký quỹ - 10%
  5.2 Đối với hoạt động của công ty - 2%

  6.

  Cơ sở pháp lý

  Đọc thêm

  6.1 Dịch vụ pháp lý - 1%
  6.2 Nhận giấy phép tại các quốc gia có thị trường crypto được quy định (Nhật Bản, v.v.) - Cấp phép ứng dụng

  7.

  Tiếp thị và PR

  Đọc thêm

  7.1 các chi phí tiếp thị và PR - 65%

  8.

  Doanh thu

  Đọc thêm

  8.1 Doanh thu của công ty, như là một khoản thanh toán hoa hồng cho các giao dịch của khách hàng, có liên quan trực tiếp đến lượng khách hàng đổ vào. Mô hình hiện tại cho thấy rằng tỷ lệ chuyển đổi lợi nhuận vẫn còn giữa 30% và 50% số vốn đầu tư. Lưu lượng hàng tháng ước tính khoảng 40'000 ETH (10 triệu USD).

  Tỷ lệ giải quyết 1 ETH = 250 USD

Lộ trình

PRE ICO

Thanh toán cho Giới Thiệu
Sự kiện quan trọng của giai đoạn này:

1. bán hàng bắt đầu
2. #LHCoin token giá thị trường được tính

Tháng mười một

Tháng mười hai

ICO

Thưởng Early Bird và thanh toán chó Giới Thiệu
Sự kiện quan trọng của giai đoạn này:

1. vốn ban đầu nêu ra để bắt đầu dự án
2. mục tiêu tối ưu là 10 mln USD

POST ICO

Phân bổ các quà tặng token #LHCoin
Sự kiện quan trọng của giai đoạn này:

1. xác định các kết quả tài chính
2. Quá trình chuẩn bị công việc
3. Left tokens sale

Tháng một

Tháng hai-tháng tư

Kỹ thuật sắp xếp

Chương trình CASHBACK
Sự kiện quan trọng của giai đoạn này:

Chương trình CASHBACK
1. Sắp xếp các chuyển khoản tự động trong các loại tiền tệ crypto đến và từ tài khoản của người môi giới
2. Điều chỉnh và cài đặt phần mềm môi giới cho tiền tệ crypto
3. Đào tạo lại các nhân viên công ty
4. Thực hiện một thỏa thuận với thị trường chứng khoán để bao gồm các #LHCoin

Điểm khởi đầu cho việc chấp nhận thanh toán của khách hàng

Sự gia tăng giá trị thị trường của token #LHCoin, chương trình CASHBACK
Sự kiện quan trọng của giai đoạn này:

1. Chấp nhận các khoản thanh toán của khách hàng trong tiền tệ crypto. Cách kích hoạt hệ thống cổ tức hàng tháng theo CASHBACK
2. Phát hiện và sửa chữa lỗi trong các hoạt động môi giới crypto
3. Khởi động chiến dịch tiếp thị

Tháng năm-tháng mười

Tháng mười một

#LHCoin tăng gấp đôi trong giá

Sự gia tăng giá trị thị trường của token #LHCoin, chương trình CASHBACK
Sự kiện quan trọng của giai đoạn này:

1. Giá thị trường #LHCoin tăng gấp đôi kích thước của nó
2. Các cơ sở khách hàng tăng gấp đôi
3. Bổ sung các văn phòng bán hàng được mở

Tiếp tục tăng trưởng Vốn

Sự gia tăng giá trị thị trường của token #LHCoin, chương trình CASHBACK
Sự kiện quan trọng của giai đoạn này:

1. Bao gồm các token có tính thanh khoản cao của các công ty khác vào danh mục các công cụ "điều khoản ký quỹ"
2. Chuẩn bị chấp nhận token #LHCoin như là một phương tiện thanh toán và tiền tệ của một nhà giao dịch tiền tệ

Tháng 12 năm 2018-2019 tháng 10

Tháng mười một 2019

Chấp nhận token #LHCoin trên các tài khoản như một phương tiện thanh toán

Sự gia tăng giá trị thị trường của token #LHCoin

Chương trình và quà tặng token #LHCoin

Sự kiện quan trọng của giai đoạn này:

1. chấp nhận các token #LHCoin như một phương tiện thanh toán
2. Kích hoạt #LHCoin Hệ thống Bảo hiểm Giá Trị Token

Cấu trúc phân phối token #LHCoin

LHCrypto phát ra hai loại token: #LHCoin (cho nhà đầu tư) và #LHCoin_B (cho nhóm). Sau một năm tất cả các token không bán được sẽ bị phá hủy. Sau khi trao đổi, các token sẽ được sáp nhập.

Đội ngũ của chúng tôi

Consultants

Joseph Steinberg

Key Consultant

Pavel Salas

WhitePaper Auditor

Quản lý hàng đầu

Georgy Pavloff

Chief Operation Officer

Alexandr Smirnoff

Chief audit executive

Quản lý dự án

Nikita Baishev

Chief innovation officer

Romany Sedhom

Blockchain integrator

Alena Narinyani

Chief marketing officer

Thabo Pereko

ICO marketing & promotion

Catherine Elizabeth Smit

Chief of Support Department

Valeriy Tatishvili

ICO Technical Director

Ekaterina Shipatova

Public relations

Marina Shuiskaya

Head of the Legal Department

Chiu, Yun-Fang

Advertising and PR / Asian Division

Chen, Chao-Han

Support Department / Asian Division

Vycheslav Prockonin

Smart contract programming

Antonis Lapos

Dealing desk

Hỗ trợ và cố vấn

Anatol Slissenko

Phd of Paris Est University. ICO mathematical model

Andrei Dirgin

Financial Expert

Vladimir Kuzovlev

Financial consultant & speaker of RBC TV

Oleg Dmitriev

Financial consultant & speaker of RBC TV

Yan Art

Vice President at The Association of Russian Banks

Miklushevsky Andrey

Forex Academy Expert

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thể gửi một vé cho sự hỗ trợ của khách hàng.
Để gửi một vé bạn cần để chỉ địa chỉ e-mail của bạn
và số tài khoản của ví tiền ethereum được sử dụng để mua thẻ #LHCoin.

Gửi một vé

Tìm thấy chúng tôi trong mạng xã hội:

Thời khóa biểu

Tháng mười

9-11

International Investment & Finance Exhibition / Quảng Châu, Trung Quốc /

18

Presentation ICO / Moscow, liên bang Nga /

20

Software Engineering Conference (Russia) / D 2017 /

26-27

«RUSSIAN BLOCKCHAIN WEEK 2017» conference

Tháng mười một

02

ICO.INTRO / Moscow, liên bang Nga /

15

Finance Magnates / Hội nghị thượng đỉnh London 14-15 /

16

Blockchain Hackathon #BZRTC #Universa / Sochi, liên bang Nga /

30

Blockchain & Bitcoin Conference / Limassol /

Tháng mười hai

02

PRIVATE MONEY. Forum Expo 2017 / Moscow, liên bang Nga /

15

Blockchain & Bitcoin Conference / Moskva, liên bang Nga, Sokolniki triển lãm và hội nghị Trung tâm /

18

Blockchain: chuyển đổi của tương lai / Moscow, liên bang Nga /

Năm 2018

05

Blockchain Conference / Kiev, Ukraine /

12

Blockchain Life / Saint-Petersburg /Russia /

22

London Summit Financemagnates / London, Vương Quốc Anh /

19-26

London Blockchain Week 2018 / London, Vương Quốc Anh /

Lên