Ang #LHCoin ay isang token na may buwanang kita
mula sa operational activities *

Our services are not available to US residents

LHCoin listed in
ICO finished on the 1st of February, 2018
Trading CFDs for different assets
Account balance in BTC, ETH, LTC, etc.
Leverage up to 1:100
Best trading software MT 4/5
Over 100
first-rate professionals
Over 12'000
investors
Over 10M
raised on stages I, II and III
Over 10M
of active traders
LH-CRYPTO release is scheduled in August 2018

Mga Mithiin ng ICO

0
Soft Cap
$1M

Current Cap $10.81M

Normal Cap
$5M
Optimal Cap
$10M

CROWDSALE FINANCIAL INDICATORS:

102,000,000

TOTAL EMISSION

12,596

investors

ICO IS COMPLETED ON FEBRUARY 1

araw

oras

minuto

segundo

KASALUKUYANG HALAGA NG #LHCOIN

0.000034

Ethereum

0.100

Dolyar

Balita sa Proyekto

Ano ang #LHCoin?

7 kakaibang katangian ng aming proyekto

1

Mayroon na kaming gumaganang business model. Bukod pa rito, mayroon na itong mahabang kasaysayan at malaking client base.

2

Ang Larson&Holz ay hindi lamang isang web-site, ito ay isang tunay na kumpanya. Kami ay nasa merkado mula pa 2004, may malaking bilang ng tanggapan at kasosyo sa iba't ibang bansa sa Asia, Europe at Latin America. Higit isang daang first-rate professionals, matatas sa 10 lengwahe, ang nagtratrabaho sa kumpanya.

3

Kailangan lang namin i-adjust ang kasalukuyang mahusay ng business model at marketing campaign sa crypto-environment.

4

Ang ICO ay naglalayong maghatid agad ng tubo sa mga namumuhunan pagkatapos ng yugto ng PRE ICO. Ito ay tinatawag na "Early Bird Bonus".

5

Ang kita ng token holders ay nakasalalay sa paglago ng presyo sa merkado ng asset at sa nakatakdang parte ng paparating na payment flow sa account ng crypto broker. Sa lahat ng paraan ito ay katulad ng dividend payments. Ang kabayaran na ito ay ginagarantiya ng smart contract. At ang tawag dito ay "CASHBACK".

6

Dahil meron na kaming epektibo at kumikitang broker, makakapagbigay kami ng kakaibang garantiya sa aming token holders. Ang pinakamababang kita ng token sa unang taon ay garantiyadong 20%. At ito ay "Token Rate Insurance System".

7

Ang aming mga kliyente ay aktibong gumagamit ng internet, ang kanilang pinansiyal na mapagkukunan ay limitado at naghahanap ng pagkakataon kumita online. Samakatuwid, kasama sa aming target audience ay ang malaking komunidad ng crypto-currency.

Ang kombinasyon ng lahat sa itaas ang dahilan kaya kakaiba ang aming proyekto. Ang pagtaas ng halaga ng token ay sinusuportuhan ng epektibong negosyo, na kumikita ng higit sa 10 taon.

Ano ang Larson&Holz IT Ltd?

Kasaysayan ng globalisasyon ng kumpanya

Para saan ang pundo na ito?

Panukalang paglago ng audience pagkatapos ng integrasyon sa blockchain

Botanteng mamamayan, pax

2 743 818 000

Inaasahang kapasidad, pax

823 145 400

Bilang ng sangkot na indibidwal ayon sa Google search request p.m., pax

2 538 460

Perspective client na may mataas na aktibidad, pax

2 530 632

Pagpapalawak ng kapasidad ng database ng kliyente

818 076 308

Botanteng mamamayan, pax

680 064 000

Inaasahang kapasidad, pax

204 019 200

Bilang ng sangkot na indibidwal ayon sa Google search request p.m., pax

528 485

Perspective client na may mataas na aktibidad, pax

527 116

Pagpapalawak ng kapasidad ng database ng kliyente

202 963 599

Botanteng mamamayan, pax

487 476 000

Inaasahang kapasidad, pax

146 242 800

Bilang ng sangkot na indibidwal ayon sa Google search request p.m., pax

2 482 211

Perspective client na may mataas na aktibidad, pax

2 440 080

Pagpapalawak ng kapasidad ng database ng kliyente

141 320 509

Botanteng mamamayan, pax

304 335 240

Inaasahang kapasidad, pax

91 300 572

Bilang ng sangkot na indibidwal ayon sa Google search request p.m., pax

958 000

Perspective client na may mataas na aktibidad, pax

947 948

Pagpapalawak ng kapasidad ng database ng kliyente

89 394 624

Botanteng mamamayan, pax

257 862 000

Inaasahang kapasidad, pax

77 358 600

Bilang ng sangkot na indibidwal ayon sa Google search request p.m., pax

191 081

Perspective client na may mataas na aktibidad, pax

190 609

Pagpapalawak ng kapasidad ng database ng kliyente

76 976 910

Botanteng mamamayan, pax

24 222 000

Inaasahang kapasidad, pax

7 266 600

Bilang ng sangkot na indibidwal ayon sa Google search request p.m., pax

194 432

Perspective client na may mataas na aktibidad, pax

189 230

Pagpapalawak ng kapasidad ng database ng kliyente

6 882 938

EARLY BIRD BONUS 2.0

LH-CRYPTO holds its ICO in three steps – PRE ICO, ICO and POST ICO. Now we have entered the final stage, POST ICO, which will go on till the end of January 2018. We had a unique programme Early Bird Bonus during November and December. With EBB the token price is constantly increasing, and the token markup is distributed among earlier investors.

The programme has received a lot of positive feedback from our investors, so we decided to extend the Early Bird offer for January 2018 too. Moreover, for our POST ICO we have developed a more dynamic upgraded version – Early Bird Bonus 2.0. In January the token price will increase five times:
January 6 – by 5%, January 11 – by 7%, January 16 – by 8%, January 21 – by 10%, January 26 – by 20%.

All of the token markup will be distributed among earlier POST ICO investors. It means that, for instance, the markup for January 11-16 will go to those who invested between the 6th and the 11th of January. The sale will be suspended on the 31st of January, and #LHC tokens will only be available on exchanges.

In February investors will be able to withdraw Early Bird Bonus in their Personal Area. After that we will transfer all the tokens and bonuses to our investors within one month. First will go #LHC tokens, then gift tokens, and then #LHC_b bounty tokens. After sending the tokens we start putting them to exchanges according to our RoadMap.

CASHBACK program

Ang CASHBACK Program ay ang buwanang pamamahagi ng nakatakdang bahagi ng kita mula sa operational activity ng broker sa mga token holder ng #LHCoin.
Background: Ang pagtanggap ng pundo mula sa kliyente patungo sa account ng Forex broker ay napakamahal na proseso. Sa mga transaksyon ng bank card ang broker ay nawawalan ng halos 6% mula sa deposito bilang kumisyon ng banko. Ang paglipat sa crypto-currency ay nagpapahintulot sa amin na makatipid ng 5% mula sa bawat transaksyon. Ang Larson&Holz ay ipamamahagi ang natipid na pundo sa mga namumuhunan.
Tandaan ng ang halaga ng CASHBACK ay hindi nakadepende sa kita ng broker: ito ay sa total ng kabayaran ng mga kliyente sa kanilang trading account. Ito ay sampung milyong dolyar, at ang halaga ay lalago habang ang bilang ng crypto-traders ay dumadami. Ang mga kabayaran na ito ay awtomatiko at ginagarantiya ng smart contract.

Paano namin matitiyak ang 20% pinakamababang kita ng aming token? Ano ang Token Rate Insurance System?

Sa kaugalian, ang namumuhunan ay umaasang kikita sa pag-angat ng halaga sa merkado ng token. Ngunit paano kung ang token ay hindi tumaas ang halaga? Karaniwang nasa namumuhunan ang lahat ng risk. Pero hindi sa aming proyekto! Kami ay tiwala sa tagumpay ng aming proyekto kaya kinuha namin ang responsibilidad na panatilihin sa 20% ang taunang kita ng aming token.

Ang pinakamababang kita ng token ay ginagarantiya sa ganitong paraan: ang broker ay magbibigay ng sa lahat ng namumuhunan sa ICO ng Personal Area at magrerehistro ng tunay na trading account sa bawat namumuhunan sa ICO. Katulad ng ibang account ng kliyente sa broker ang account na ito ay rehistrado sa MetaTrader. Ang account ay maaring gamitin katulad ng conventional na trading account, i.e. ang namumuhunan ay maaaring magdeposito or magwithdraw ng pundo at gumawa ng trading deals.

Subalit ang pangunahing layunin ng account na ito ay ipakita ang binili na token at ang daloy ng pundo na konektado sa #LHCoin. Kung pagkatapos ng isang taon na ang token ng #LHCoin ay lumabas sa merkado, ang halaga nito ay hindi tumaas ng 20%, ang broker, ayon sa pamantayan ng termino ng broker, ang magdadagdag ng kulang sa personal na account ng namumuhunan bilang bonus.

Maari mong ipalit ang bonus sa kahit anong asset mula sa listahan ng broker, i-trade ito or i-withdraw ito mula sa account, naaayon sa pamantayang patakaran at regulasyon ng broker. Ang sistemang ito na sumusuporta sa halaga ng token sa merkado sa isang antas ay tinatawag na “Token Rate Insurance System”.

Halimbawa::
$0,05 LH-Crypto Broker
ay ibinayad sa mga namumuhunan

Referral program
Pano kumita sa pamamagitan ng pag-anyaya ng mga bagong mamumuhunan sa ICO?

Maari kang kumita sa pamamagitan ng pagrekomenda ng aming kumpanya.
Maari ka naming bayaran ng 3% ng kabuoan ng nabiling ETH. O kami ay magbabayad mula sa kabuoan ng Bounty tokens(#LHCoin_B) sa ration 1:10.
Kaya kung ang namumuhunan na iyong naanyaya ay bumili ng 100 #LHCoin tokens, ikaw ay makakatanggap ng 10 Bounty tokens(#LHCoin_B).

Maari mong piliin ang uri ng iyong gantimpala. Maari na crypto-currency (ETH) o sa #LHCoin_B tokens.

Pagkatapos na sundan ang link na ito, ang kanyang computer ay mamarkahan ng isang espesyal na code, tinatawag na cookie.
Susunod, kung ang taong ito, i.e. ang iyong referral, ay bumili ng aming token, ikaw ay gagantimpalaan at makikita siya
sa iyong Clients Area.

Magkano ang aming inaasahan na malilikom?

Kami ay naglagay ng apat na mithiin:

1

Soft CAP > 1’000’000 USD Ito ang pinakamababang halaga. Kung hindi namin narating ang punto na ito, lahat ng pera ay awtomatikong ibabalik sa mga account ng namumuhunan at ang proyekto ay ihihinto, sapagkat ito ay nangangahulugan na ang interes sa industry na ito ay mababa.

2

Normal Cap > 5’000’000 USD Ang halaga na ito ay magpapahintulot sa amin na i-launch ang proyekto naaayon sa aming Roadmap. Susundin namin ang Roadmap sa loob ng isang taon.

3

Optimal Cap > 10’000’000 USD Sa mahigit na 10 mln USD na nalikom na halaga ay maaari naming mapaiksi ang panahon ng launch at lakihan ang badyet ng marketing, na tutulong sa amin na makuha ang malaking bahagi ng merkado.

4

Ultimate Cap = 50’000’000 USD Kung ang pamumuhunan ay umabot ng 50 mln, ang karagdagang sales ng token ay ihihinto, sapagkat ang halaga na ito ay higit na sa sapat sa anumang gastusin sa marketing at magtutulak sa broker upang maging TOP-5 sa pinakamaiksing panahon. Wala nang punto upang maglikom pa ng mas malaking halaga sa aming kailangan.

ICO procedure

PRE ICO

10/30/17 — 12/02/17

Ang yugto na ito ay tatagal ng isang buwan
(mula 10/30/17 hangang 12/02/17).

20 000 000 #LHCoin token ay ilalaan para sa buong PRE ICO.

Ang resulta ng PRE ICO ay tutulong sa aming upang kalkulahin ang halaga ng #LHCoin kasunod ng sumusunod ng paraan:

Ang kabuoan ng halaga mula sa PRE ICO ay mahahati sa 20 000 000 @LHCoin, ang halaga ng token na nakalaan. Gayunman, ang pinakamababang halaga ay hindi bababa sa 0,1 USD

ICO

12/04/2017 — 12/31/2017

Ang yugto na ito ay tatagal ng 4 na lingo

50 000 000 #LHCoin token ang ididistribute sa loob ng yugto na ito.

Week 1 (12/04/2017 — 12/10/2017)
Week 2 (12/11/2017 — 12/17/2017)
Week 3 (12/18/2017 — 12/24/2017)
Week 4 (12/25/2017 — 12/31/2017)


Sa simula ng unang lingo ang halaga ng #LHCoin token ay tataas ng 5%

Sa simula ng pangalawang lingo ang halaga ng #LHCoin token ay tataas ng 10%

Sa simula ng pangatlong lingo ang halaga ng #LHCoin ay tataas ng 15%

Sa simula ng pang-apat na lingo ang halaga ng #LHCoin token ay tataas ng 21%

POST ICO

01/01/2018 — 31/01/2018

At this stage we sum up the results, prepare for entering the exchanges and sell the left tokens.

For Post ICO sale of #LHC tokens we activate Early Bird Bonus 2.0
According to this bonus program, token price will increase 5 times:
January 6 – by 5%
January 11 – by 7%
January 16 – by 8%
January 21 – by 10%
January 26 – by 20%

The token markup is distributed among the previous POST ICO investors. After January 31 the #LHC tokens will be only available on exchanges.

In February we will send tokens to the investors. First - #LHC tokens, then gift tokens, and the bounty tokens #LHC_b. After the tokens are sent, we start putting them on exchanges.

Crypto-broker’s Business Plan

 • Soft Cap = 1 000 000 USD

  1.

  Gastusing administratibo

  Read more

  1.1 Top management payroll budget - 1%
  1.2 Top management bonus payments - 1%
  1.3 Recruiting “Team Leaders” for urgent tasks - ay hindi naka schedule sa plano na ito

  2.

  Permanent Staff expenses

  Read more

  2.1 Payroll budget - 3%
  2.2 Bonuses for employees - 3%
  2.3 Training and re-training expenses - 100ETH
  2.4 Pagrecruit ng rare-language-speaking employees para sa client support - ay hindi naka schedule sa plano na ito
  2.5 Pagpapalawak ng Sales Department sa pamamagitan ng pagrecruit ng empleyadong lokal sa ibang rehiyon - 1%

  3.

  Company representative offices

  Read more

  3.1 Pagbubukas ng bagong departamento ng representative offices - 1`000 ETH
  3.2 Pagbubukas ng bagong representative offices - ay hindi naka schedule sa plano na ito

  4.

  Software maintenance expenses

  Read more

  4.1 Pagadjust ng software ng broker sa Crypto instrument - 300 ETH
  4.2 Pagpapalawak ng kasalukuyang lisensiya ng Metaquotes sa MetaTrader - ay hindi naka schedule sa plano na ito
  4.3 Pagpapalawak ng trading servers park at paggawa ng ekstra na back-up stations - 100 ETH
  4.4 Pagsasama sa pinakamalaking merkado ng crypto exchange - 1 exchange market(-s)

  5.

  Capital buffers

  Read more

  5.1 Para margin trading - 10%
  5.2 Para sa operational activities ng kumpanya - 2%

  6.

  Legal base

  Read more

  6.1 Legal services - 1%
  6.2 Pagkuha ng lisensiya sa mga bansa na regulated ang merkado ng crypto (Japan, atbp.) - ay hindi naka schedule sa plano na ito

  7.

  Marketing and PR

  Read more

  7.1 Marketing and PR expenses - 78%

  8.

  Revenues

  Read more

  8.1 Ang kita ng kumpanya, bilang kabuoan ng komisyon sa kabayaran ng transaksiyon ng kliyente, ay may direktang kaugnayan sa volume ng client inflow. Ang kasalukuyang modelo ay nagpapakita na ang profit conversion rate ay nananatili sa pagitan ng 30% at 50% ng pinuhunan na pundo. Ang tinatayang buwanang inflow ay tinatayang nasa 40,000 ETH(20 mln USD).

  Settlement rate 1 ETH = 250 USD

 • Normal Cap = 5 000 000 USD

  1.

  Gastusing administratibo

  Read more

  1.1 Top management payroll budget - 1%
  1.2 Top management bonus payments - 1%
  1.3 Recruiting “Team Leaders” for urgent tasks - ay hindi naka schedule sa plano na ito

  2.

  Permanent Staff expenses

  Read more

  2.1 Payroll budget - 4%
  2.2 Bonuses for employees - 4%
  2.3 Training and re-training expenses - 100ETH
  2.4 Pagrecruit ng rare-language-speaking employees para sa client support - ay hindi naka schedule sa plano na ito
  2.5 Pagpapalawak ng Sales Department sa pamamagitan ng pagrecruit ng empleyadong lokal sa ibang rehiyon - 2%

  3.

  Company representative offices

  Read more

  3.1 Pagbubukas ng bagong departamento ng representative offices - 1`000 ETH
  3.2 Pagbubukas ng bagong representative offices - 3

  4.

  Software maintenance expenses

  Read more

  4.1 Pagadjust ng software ng broker sa Crypto instrument - 300 ETH
  4.2 Pagpapalawak ng kasalukuyang lisensiya ng Metaquotes sa MetaTrader - 300 ETH
  4.3 Pagpapalawak ng trading servers park at paggawa ng ekstra na back-up stations - 200 ETH
  4.4 Pagsasama sa pinakamalaking merkado ng crypto exchange - 3 exchange market(-s)

  5.

  Capital buffers

  Read more

  5.1 Para margin trading - 10%
  5.2 Para sa operational activities ng kumpanya - 2%

  6.

  Legal base

  Read more

  6.1 Legal services - 1%
  6.2 Pagkuha ng lisensiya sa mga bansa na regulated ang merkado ng crypto (Japan, atbp.) - ay hindi naka schedule sa plano na ito

  7.

  Marketing and PR

  Read more

  7.1 Marketing and PR expenses - 75%

  8.

  Revenues

  Read more

  8.1 Ang kita ng kumpanya, bilang kabuoan ng komisyon sa kabayaran ng transaksiyon ng kliyente, ay may direktang kaugnayan sa volume ng client inflow. Ang kasalukuyang modelo ay nagpapakita na ang profit conversion rate ay nananatili sa pagitan ng 30% at 50% ng pinuhunan na pundo. Ang tinatayang buwanang inflow ay tinatayang nasa 40,000 ETH(20 mln USD).

  Settlement rate 1 ETH = 250 USD

 • Optimal Cap = 10 000 000 USD

  1.

  Gastusing administratibo

  Read more

  1.1 Top management payroll budget - 1%
  1.2 Top management bonus payments - 1%
  1.3 Recruiting “Team Leaders” for urgent tasks - 2%

  2.

  Permanent Staff expenses

  Read more

  2.1 Payroll budget - 5%
  2.2 Bonuses for employees - 5%
  2.3 Training and re-training expenses - 100ETH
  2.4 Pagrecruit ng rare-language-speaking employees para sa client support - 1%
  2.5 Pagpapalawak ng Sales Department sa pamamagitan ng pagrecruit ng empleyadong lokal sa ibang rehiyon - 3%

  3.

  Company representative offices

  Read more

  3.1 Pagbubukas ng bagong departamento ng representative offices - 1`000 ETH
  3.2 Pagbubukas ng bagong representative offices - 5

  4.

  Software maintenance expenses

  Read more

  4.1 Pagadjust ng software ng broker sa Crypto instrument - 300 ETH
  4.2 Pagpapalawak ng kasalukuyang lisensiya ng Metaquotes sa MetaTrader - 900 ETH
  4.3 Pagpapalawak ng trading servers park at paggawa ng ekstra na back-up stations - 500 ETH
  4.4 Pagsasama sa pinakamalaking merkado ng crypto exchange - 5

  5.

  Capital buffers

  Read more

  5.1 Para margin trading - 10%
  5.2 Para sa operational activities ng kumpanya - 2%

  6.

  Legal base

  Read more

  6.1 Legal services - 1%
  6.2 Pagkuha ng lisensiya sa mga bansa na regulated ang merkado ng crypto (Japan, atbp.) - Licensing application

  7.

  Marketing and PR

  Read more

  7.1 Marketing and PR expenses - 69%

  8.

  Revenues

  Read more

  8.1 Ang kita ng kumpanya, bilang kabuoan ng komisyon sa kabayaran ng transaksiyon ng kliyente, ay may direktang kaugnayan sa volume ng client inflow. Ang kasalukuyang modelo ay nagpapakita na ang profit conversion rate ay nananatili sa pagitan ng 30% at 50% ng pinuhunan na pundo. Ang tinatayang buwanang inflow ay tinatayang nasa 40,000 ETH(20 mln USD).

  Settlement rate 1 ETH = 250 USD

 • Ultimate Cap = 50 000 000 USD

  1.

  Gastusing administratibo

  Read more

  1.1 Top management payroll budget - 1%
  1.2 Top management bonus payments - 1%
  1.3 Recruiting “Team Leaders” for urgent tasks - 2%

  2.

  Permanent Staff expenses

  Read more

  2.1 Payroll budget - 6%
  2.2 Bonuses for employees - 6%
  2.3 Training and re-training expenses - 100ETH
  2.4 Pagrecruit ng rare-language-speaking employees para sa client support - 2%
  2.5 Pagpapalawak ng Sales Department sa pamamagitan ng pagrecruit ng empleyadong lokal sa ibang rehiyon - 4%

  3.

  Company representative offices

  Read more

  3.1 Pagbubukas ng bagong departamento ng representative offices - 1`000 ETH
  3.2 Pagbubukas ng bagong representative offices - 10

  4.

  Software maintenance expenses

  Read more

  4.1 Pagadjust ng software ng broker sa Crypto instrument - 300 ETH
  4.2 Pagpapalawak ng kasalukuyang lisensiya ng Metaquotes sa MetaTrader - 1200 ETH
  4.3 Pagpapalawak ng trading servers park at paggawa ng ekstra na back-up stations - 1000 ETH
  4.4 Pagsasama sa pinakamalaking merkado ng crypto exchange - 5 exchange market(-s)

  5.

  Capital buffers

  Read more

  5.1 Para margin trading - 10%
  5.2 Para sa operational activities ng kumpanya - 2%

  6.

  Legal base

  Read more

  6.1 Legal services - 1%
  6.2 Pagkuha ng lisensiya sa mga bansa na regulated ang merkado ng crypto (Japan, atbp.) - Licensing application

  7.

  Marketing and PR

  Read more

  7.1 Marketing and PR expenses - 65%

  8.

  Revenues

  Read more

  8.1 Ang kita ng kumpanya, bilang kabuoan ng komisyon sa kabayaran ng transaksiyon ng kliyente, ay may direktang kaugnayan sa volume ng client inflow. Ang kasalukuyang modelo ay nagpapakita na ang profit conversion rate ay nananatili sa pagitan ng 30% at 50% ng pinuhunan na pundo. Ang tinatayang buwanang inflow ay tinatayang nasa 40,000 ETH(20 mln USD).

  Settlement rate 1 ETH = 250 USD

Roadmap

PRE ICO

Referral pay outs
Mahahalagang pangyayari sa yugtong ito:

1. Simula ng bentahan
2. Ang presyo sa merkado ng #LHCoin ay kinakalkula

Nobyembre

Disyembre

ICO

Early Bird Bonus at referral pay-outs
Mahahalagang pangyayari sa yugtong ito:

1. Ang inisyal na kapital ay nalikom upang simulan ang proyekto
2. Ang optimal na mithiin ay 10 mln USD

POST ICO

Alokasyon ng Gift Token #LHCoin
Mahahalagang pangyayari sa yugtong ito:

1. Pagtukoy ng financial outcome
2. Paghahanda ng work process
3. Left tokens sale

Enero

Pebrero - Abril

Technical arrangement

CASHBACK program
Mahahalagang pangyayari sa yugtong ito:

CASHBACK program
1. Pag-aayos ng awtomatikong paglilipat ng crypto-currency mula at patungo sa account ng broker
2. Pag-aakma at pagtatakda ng brokerage software para sa crypto-currency
3. Muling pagsasanay ng staff ng kumpanya
4. Paggawa ng kasunduan sa stock market para isama ang #LHCoin

Panimula para sa pagtanggap ng mga bayad ng mga kliyente

Pagtaas ng halaga ng Token #LHCoin sa merkado, CASHBACK Program
Mahahalagang pangyayari sa yugtong ito:

1. Pagtangap ng bayad ng kliyente sa crypto-currency. Pag-activate ng monthly dividend system naaayon sa CASHBACK
2. Paghahanap at pag-aayos ng bug sa operasyon ng cryoto broker
3. Marketing campaign launch

Mayo - Oktubre

Nobyembre

#Doble ang halaga ng #LHCoin

Pagtaas ng halaga ng Token #LHCoin sa merkado, CASHBACK Program
Mahahalagang pangyayari sa yugtong ito:

1. Doble ang laki ng halaga ng #LHCoin sa merkado
2. Doble ang clientele base
3. Pagbubukas ng karagdagang Sales offices

Further Cap growth

Pagtaas ng halaga ng Token #LHCoin sa merkado, CASHBACK Program
Mahahalagang pangyayari sa yugtong ito:

1. Paglalagay ng high-liquidity token ng ibang kumpanya sa listahan ng instrument sa "margin trading" terms
2. Paghahanda sa pagtanggap ng #LHCoin token bilang kabayaran at trader's deposits currency

Disyembre 2018 - Oktubre 2019

Nobyembre 2019

Pagtanggap ng#LHCoin token sa mga account bilang paraan ng pagbabayad

Pagtaas ng halaga ng Token #LHCoin sa merkado

Program and Gift Tokens #LHCoin

Mahahalagang pangyayari sa yugtong ito:

1. Pagtanggap ng #LHCoin token bilang paraan ng pagbabayad
2. Pag-activate ng #LHCoin Token Rate Insurance System

#LHCoin tokens emission structure

Ang LHCrypto ay may dalawang uri ng token: #LHCoin (para sa mga namumuhunan) at #LHCoin_B (para sa team). Pagkatapos ng isang taon, lahat ng hindi nabenta na token ay sisirain. Pagkatapos na maipasok sa exchange ang token ay pagsasamahin.

Our team

Consultants

Joseph Steinberg

Key Consultant

Pavel Salas

WhitePaper Auditor

Top-management

Larson&Holz LLC

Key Investor and Founder

Georgy Pavloff

Chief Operation Officer

Alexandr Smirnoff

Chief audit executive

Project management

Nikita Baishev

Chief innovation officer

Romany Sedhom

Blockchain integrator

Alena Narinyani

Chief marketing officer

Thabo Pereko

ICO marketing & promotion

Catherine Elizabeth Smit

Chief of Support Department

Valeriy Tatishvili

ICO Technical Director

Ekaterina Shipatova

Public relations

Marina Shuiskaya

Head of the Legal Department

Chiu, Yun-Fang

Advertising and PR / Asian Division

Chen, Chao-Han

Support Department / Asian Division

Vycheslav Prockonin

Smart contract programming

Antonis Lapos

Dealing desk

Assistance and Advisers

Anatol Slissenko

Phd of Paris Est University. ICO mathematical model

Andrei Dirgin

Financial Expert

Vladimir Kuzovlev

Financial consultant & speaker of RBC TV

Oleg Dmitriev

Financial consultant & speaker of RBC TV

Yan Art

Vice President at The Association of Russian Banks

Miklushevsky Andrey

Forex Academy Expert

Contact us

Maari kang magpadala ng tiket sa client support.
Para makapagpadala ng tiket kailangan mong ipahiwatig ang iyong e-mail address
at ang account number ng ethereum wallet na ginamit sa pagbili ng #LHCoin tokens.

Magpadala ng tiket

Hanapin kami sa social network:

Maari mong makatagpo ang kinatawan ng Larson&Holz sa 8 Blockchain exhibitions
na magaganap sa pinakamalalaking siyudad ng mundo sa 2017-2018

Timetable

Oktubre

9-11

International Investment & Finance Exhibition / Guangzhou, China /

18

Presentation ICO / Moscow, Russia /

20

Software Engineering Conference (Russia) / SECR 2017 /

26-27

«RUSSIAN BLOCKCHAIN WEEK 2017» conference

Nobyembre

02

ICO.INTRO / Moscow, Russia /

15

Finance Magnates / London Summit 14-15th /

16

Blockchain Hackathon #BZRTC #Universa / Sochi, Russia /

30

Blockchain & Bitcoin Conference / Limassol /

Disyembre

02

PRIVATE MONEY. Forum Expo 2017 / Moscow, Russia /

15

Blockchain & Bitcoin Conference / Moscow, Russia, Sokolniki Exhibition and Convention Center /

18

Blockchain: pagbabago ng hinaharap / Moscow, Russia /

Enero 2018

05

Blockchain Conference / Kyiv, Ukraine /

12

Blockchain Life / Saint-Petersburg /Russia /

22

London Summit Financemagnates / London, UK /

19-26

London Blockchain Week 2018 / London, Great Britain /

Up