Ang #LHCoin ay isang token na may buwanang kita
mula sa operational activities *

Our services are not available to US residents

LHCoin listed in
ICO finished on the 1st of February, 2018
Trading CFDs for different assets
Account balance in BTC, ETH, LTC, etc.
Leverage up to 1:100
Best trading software MT 4/5
Over 100
first-rate professionals
Over 12'000
investors
Over 10M
raised on stages I, II and III
Over 10M
of active traders
LH-CRYPTO release is scheduled in August 2018

Mga Mithiin ng ICO

0
Soft Cap
$1M

Current Cap $10.81M

Normal Cap
$5M
Optimal Cap
$10M

CROWDSALE FINANCIAL INDICATORS:

102,000,000

TOTAL EMISSION

12,596

investors

ICO IS COMPLETED ON FEBRUARY 1

araw

oras

minuto

segundo

KASALUKUYANG HALAGA NG #LHCOIN

0.000034

Ethereum

0.100

Dolyar

Balita sa Proyekto

Para saan ang pundo na ito?

Panukalang paglago ng audience pagkatapos ng integrasyon sa blockchain

Botanteng mamamayan, pax

2 743 818 000

Inaasahang kapasidad, pax

823 145 400

Bilang ng sangkot na indibidwal ayon sa Google search request p.m., pax

2 538 460

Perspective client na may mataas na aktibidad, pax

2 530 632

Pagpapalawak ng kapasidad ng database ng kliyente

818 076 308

Botanteng mamamayan, pax

680 064 000

Inaasahang kapasidad, pax

204 019 200

Bilang ng sangkot na indibidwal ayon sa Google search request p.m., pax

528 485

Perspective client na may mataas na aktibidad, pax

527 116

Pagpapalawak ng kapasidad ng database ng kliyente

202 963 599

Botanteng mamamayan, pax

487 476 000

Inaasahang kapasidad, pax

146 242 800

Bilang ng sangkot na indibidwal ayon sa Google search request p.m., pax

2 482 211

Perspective client na may mataas na aktibidad, pax

2 440 080

Pagpapalawak ng kapasidad ng database ng kliyente

141 320 509

Botanteng mamamayan, pax

304 335 240

Inaasahang kapasidad, pax

91 300 572

Bilang ng sangkot na indibidwal ayon sa Google search request p.m., pax

958 000

Perspective client na may mataas na aktibidad, pax

947 948

Pagpapalawak ng kapasidad ng database ng kliyente

89 394 624

Botanteng mamamayan, pax

257 862 000

Inaasahang kapasidad, pax

77 358 600

Bilang ng sangkot na indibidwal ayon sa Google search request p.m., pax

191 081

Perspective client na may mataas na aktibidad, pax

190 609

Pagpapalawak ng kapasidad ng database ng kliyente

76 976 910

Botanteng mamamayan, pax

24 222 000

Inaasahang kapasidad, pax

7 266 600

Bilang ng sangkot na indibidwal ayon sa Google search request p.m., pax

194 432

Perspective client na may mataas na aktibidad, pax

189 230

Pagpapalawak ng kapasidad ng database ng kliyente

6 882 938

EARLY BIRD BONUS 2.0

LH-CRYPTO holds its ICO in three steps – PRE ICO, ICO and POST ICO. Now we have entered the final stage, POST ICO, which will go on till the end of January 2018. We had a unique programme Early Bird Bonus during November and December. With EBB the token price is constantly increasing, and the token markup is distributed among earlier investors.

The programme has received a lot of positive feedback from our investors, so we decided to extend the Early Bird offer for January 2018 too. Moreover, for our POST ICO we have developed a more dynamic upgraded version – Early Bird Bonus 2.0. In January the token price will increase five times:
January 6 – by 5%, January 11 – by 7%, January 16 – by 8%, January 21 – by 10%, January 26 – by 20%.

All of the token markup will be distributed among earlier POST ICO investors. It means that, for instance, the markup for January 11-16 will go to those who invested between the 6th and the 11th of January. The sale will be suspended on the 31st of January, and #LHC tokens will only be available on exchanges.

In February investors will be able to withdraw Early Bird Bonus in their Personal Area. After that we will transfer all the tokens and bonuses to our investors within one month. First will go #LHC tokens, then gift tokens, and then #LHC_b bounty tokens. After sending the tokens we start putting them to exchanges according to our RoadMap.

Crypto-broker’s Business Plan

 • Soft Cap = 1 000 000 USD

  1.

  Gastusing administratibo

  Read more

  1.1 Top management payroll budget - 1%
  1.2 Top management bonus payments - 1%
  1.3 Recruiting “Team Leaders” for urgent tasks - ay hindi naka schedule sa plano na ito

  2.

  Permanent Staff expenses

  Read more

  2.1 Payroll budget - 3%
  2.2 Bonuses for employees - 3%
  2.3 Training and re-training expenses - 100ETH
  2.4 Pagrecruit ng rare-language-speaking employees para sa client support - ay hindi naka schedule sa plano na ito
  2.5 Pagpapalawak ng Sales Department sa pamamagitan ng pagrecruit ng empleyadong lokal sa ibang rehiyon - 1%

  3.

  Company representative offices

  Read more

  3.1 Pagbubukas ng bagong departamento ng representative offices - 1`000 ETH
  3.2 Pagbubukas ng bagong representative offices - ay hindi naka schedule sa plano na ito

  4.

  Software maintenance expenses

  Read more

  4.1 Pagadjust ng software ng broker sa Crypto instrument - 300 ETH
  4.2 Pagpapalawak ng kasalukuyang lisensiya ng Metaquotes sa MetaTrader - ay hindi naka schedule sa plano na ito
  4.3 Pagpapalawak ng trading servers park at paggawa ng ekstra na back-up stations - 100 ETH
  4.4 Pagsasama sa pinakamalaking merkado ng crypto exchange - 1 exchange market(-s)

  5.

  Capital buffers

  Read more

  5.1 Para margin trading - 10%
  5.2 Para sa operational activities ng kumpanya - 2%

  6.

  Legal base

  Read more

  6.1 Legal services - 1%
  6.2 Pagkuha ng lisensiya sa mga bansa na regulated ang merkado ng crypto (Japan, atbp.) - ay hindi naka schedule sa plano na ito

  7.

  Marketing and PR

  Read more

  7.1 Marketing and PR expenses - 78%

  8.

  Revenues

  Read more

  8.1 Ang kita ng kumpanya, bilang kabuoan ng komisyon sa kabayaran ng transaksiyon ng kliyente, ay may direktang kaugnayan sa volume ng client inflow. Ang kasalukuyang modelo ay nagpapakita na ang profit conversion rate ay nananatili sa pagitan ng 30% at 50% ng pinuhunan na pundo. Ang tinatayang buwanang inflow ay tinatayang nasa 40,000 ETH(20 mln USD).

  Settlement rate 1 ETH = 250 USD

 • Normal Cap = 5 000 000 USD

  1.

  Gastusing administratibo

  Read more

  1.1 Top management payroll budget - 1%
  1.2 Top management bonus payments - 1%
  1.3 Recruiting “Team Leaders” for urgent tasks - ay hindi naka schedule sa plano na ito

  2.

  Permanent Staff expenses

  Read more

  2.1 Payroll budget - 4%
  2.2 Bonuses for employees - 4%
  2.3 Training and re-training expenses - 100ETH
  2.4 Pagrecruit ng rare-language-speaking employees para sa client support - ay hindi naka schedule sa plano na ito
  2.5 Pagpapalawak ng Sales Department sa pamamagitan ng pagrecruit ng empleyadong lokal sa ibang rehiyon - 2%

  3.

  Company representative offices

  Read more

  3.1 Pagbubukas ng bagong departamento ng representative offices - 1`000 ETH
  3.2 Pagbubukas ng bagong representative offices - 3

  4.

  Software maintenance expenses

  Read more

  4.1 Pagadjust ng software ng broker sa Crypto instrument - 300 ETH
  4.2 Pagpapalawak ng kasalukuyang lisensiya ng Metaquotes sa MetaTrader - 300 ETH
  4.3 Pagpapalawak ng trading servers park at paggawa ng ekstra na back-up stations - 200 ETH
  4.4 Pagsasama sa pinakamalaking merkado ng crypto exchange - 3 exchange market(-s)

  5.

  Capital buffers

  Read more

  5.1 Para margin trading - 10%
  5.2 Para sa operational activities ng kumpanya - 2%

  6.

  Legal base

  Read more

  6.1 Legal services - 1%
  6.2 Pagkuha ng lisensiya sa mga bansa na regulated ang merkado ng crypto (Japan, atbp.) - ay hindi naka schedule sa plano na ito

  7.

  Marketing and PR

  Read more

  7.1 Marketing and PR expenses - 75%

  8.

  Revenues

  Read more

  8.1 Ang kita ng kumpanya, bilang kabuoan ng komisyon sa kabayaran ng transaksiyon ng kliyente, ay may direktang kaugnayan sa volume ng client inflow. Ang kasalukuyang modelo ay nagpapakita na ang profit conversion rate ay nananatili sa pagitan ng 30% at 50% ng pinuhunan na pundo. Ang tinatayang buwanang inflow ay tinatayang nasa 40,000 ETH(20 mln USD).

  Settlement rate 1 ETH = 250 USD

 • Optimal Cap = 10 000 000 USD

  1.

  Gastusing administratibo

  Read more

  1.1 Top management payroll budget - 1%
  1.2 Top management bonus payments - 1%
  1.3 Recruiting “Team Leaders” for urgent tasks - 2%

  2.

  Permanent Staff expenses

  Read more

  2.1 Payroll budget - 5%
  2.2 Bonuses for employees - 5%
  2.3 Training and re-training expenses - 100ETH
  2.4 Pagrecruit ng rare-language-speaking employees para sa client support - 1%
  2.5 Pagpapalawak ng Sales Department sa pamamagitan ng pagrecruit ng empleyadong lokal sa ibang rehiyon - 3%

  3.

  Company representative offices

  Read more

  3.1 Pagbubukas ng bagong departamento ng representative offices - 1`000 ETH
  3.2 Pagbubukas ng bagong representative offices - 5

  4.

  Software maintenance expenses

  Read more

  4.1 Pagadjust ng software ng broker sa Crypto instrument - 300 ETH
  4.2 Pagpapalawak ng kasalukuyang lisensiya ng Metaquotes sa MetaTrader - 900 ETH
  4.3 Pagpapalawak ng trading servers park at paggawa ng ekstra na back-up stations - 500 ETH
  4.4 Pagsasama sa pinakamalaking merkado ng crypto exchange - 5

  5.

  Capital buffers

  Read more

  5.1 Para margin trading - 10%
  5.2 Para sa operational activities ng kumpanya - 2%

  6.

  Legal base

  Read more

  6.1 Legal services - 1%
  6.2 Pagkuha ng lisensiya sa mga bansa na regulated ang merkado ng crypto (Japan, atbp.) - Licensing application

  7.

  Marketing and PR

  Read more

  7.1 Marketing and PR expenses - 69%

  8.

  Revenues

  Read more

  8.1 Ang kita ng kumpanya, bilang kabuoan ng komisyon sa kabayaran ng transaksiyon ng kliyente, ay may direktang kaugnayan sa volume ng client inflow. Ang kasalukuyang modelo ay nagpapakita na ang profit conversion rate ay nananatili sa pagitan ng 30% at 50% ng pinuhunan na pundo. Ang tinatayang buwanang inflow ay tinatayang nasa 40,000 ETH(20 mln USD).

  Settlement rate 1 ETH = 250 USD

 • Ultimate Cap = 50 000 000 USD

  1.

  Gastusing administratibo

  Read more

  1.1 Top management payroll budget - 1%
  1.2 Top management bonus payments - 1%
  1.3 Recruiting “Team Leaders” for urgent tasks - 2%

  2.

  Permanent Staff expenses

  Read more

  2.1 Payroll budget - 6%
  2.2 Bonuses for employees - 6%
  2.3 Training and re-training expenses - 100ETH
  2.4 Pagrecruit ng rare-language-speaking employees para sa client support - 2%
  2.5 Pagpapalawak ng Sales Department sa pamamagitan ng pagrecruit ng empleyadong lokal sa ibang rehiyon - 4%

  3.

  Company representative offices

  Read more

  3.1 Pagbubukas ng bagong departamento ng representative offices - 1`000 ETH
  3.2 Pagbubukas ng bagong representative offices - 10

  4.

  Software maintenance expenses

  Read more

  4.1 Pagadjust ng software ng broker sa Crypto instrument - 300 ETH
  4.2 Pagpapalawak ng kasalukuyang lisensiya ng Metaquotes sa MetaTrader - 1200 ETH
  4.3 Pagpapalawak ng trading servers park at paggawa ng ekstra na back-up stations - 1000 ETH
  4.4 Pagsasama sa pinakamalaking merkado ng crypto exchange - 5 exchange market(-s)

  5.

  Capital buffers

  Read more

  5.1 Para margin trading - 10%
  5.2 Para sa operational activities ng kumpanya - 2%

  6.

  Legal base

  Read more

  6.1 Legal services - 1%
  6.2 Pagkuha ng lisensiya sa mga bansa na regulated ang merkado ng crypto (Japan, atbp.) - Licensing application

  7.

  Marketing and PR

  Read more

  7.1 Marketing and PR expenses - 65%

  8.

  Revenues

  Read more

  8.1 Ang kita ng kumpanya, bilang kabuoan ng komisyon sa kabayaran ng transaksiyon ng kliyente, ay may direktang kaugnayan sa volume ng client inflow. Ang kasalukuyang modelo ay nagpapakita na ang profit conversion rate ay nananatili sa pagitan ng 30% at 50% ng pinuhunan na pundo. Ang tinatayang buwanang inflow ay tinatayang nasa 40,000 ETH(20 mln USD).

  Settlement rate 1 ETH = 250 USD

Roadmap

PRE ICO

Referral pay outs
Mahahalagang pangyayari sa yugtong ito:

1. Simula ng bentahan
2. Ang presyo sa merkado ng #LHCoin ay kinakalkula

Nobyembre

Disyembre

ICO

Early Bird Bonus at referral pay-outs
Mahahalagang pangyayari sa yugtong ito:

1. Ang inisyal na kapital ay nalikom upang simulan ang proyekto
2. Ang optimal na mithiin ay 10 mln USD

POST ICO

Alokasyon ng Gift Token #LHCoin
Mahahalagang pangyayari sa yugtong ito:

1. Pagtukoy ng financial outcome
2. Paghahanda ng work process
3. Left tokens sale

Enero

Pebrero - Abril

Technical arrangement

CASHBACK program
Mahahalagang pangyayari sa yugtong ito:

CASHBACK program
1. Pag-aayos ng awtomatikong paglilipat ng crypto-currency mula at patungo sa account ng broker
2. Pag-aakma at pagtatakda ng brokerage software para sa crypto-currency
3. Muling pagsasanay ng staff ng kumpanya
4. Paggawa ng kasunduan sa stock market para isama ang #LHCoin

Panimula para sa pagtanggap ng mga bayad ng mga kliyente

Pagtaas ng halaga ng Token #LHCoin sa merkado, CASHBACK Program
Mahahalagang pangyayari sa yugtong ito:

1. Pagtangap ng bayad ng kliyente sa crypto-currency. Pag-activate ng monthly dividend system naaayon sa CASHBACK
2. Paghahanap at pag-aayos ng bug sa operasyon ng cryoto broker
3. Marketing campaign launch

Mayo - Oktubre

Nobyembre

#Doble ang halaga ng #LHCoin

Pagtaas ng halaga ng Token #LHCoin sa merkado, CASHBACK Program
Mahahalagang pangyayari sa yugtong ito:

1. Doble ang laki ng halaga ng #LHCoin sa merkado
2. Doble ang clientele base
3. Pagbubukas ng karagdagang Sales offices

Further Cap growth

Pagtaas ng halaga ng Token #LHCoin sa merkado, CASHBACK Program
Mahahalagang pangyayari sa yugtong ito:

1. Paglalagay ng high-liquidity token ng ibang kumpanya sa listahan ng instrument sa "margin trading" terms
2. Paghahanda sa pagtanggap ng #LHCoin token bilang kabayaran at trader's deposits currency

Disyembre 2018 - Oktubre 2019

Nobyembre 2019

Pagtanggap ng#LHCoin token sa mga account bilang paraan ng pagbabayad

Pagtaas ng halaga ng Token #LHCoin sa merkado

Program and Gift Tokens #LHCoin

Mahahalagang pangyayari sa yugtong ito:

1. Pagtanggap ng #LHCoin token bilang paraan ng pagbabayad
2. Pag-activate ng #LHCoin Token Rate Insurance System

#LHCoin tokens emission structure

Ang LHCrypto ay may dalawang uri ng token: #LHCoin (para sa mga namumuhunan) at #LHCoin_B (para sa team). Pagkatapos ng isang taon, lahat ng hindi nabenta na token ay sisirain. Pagkatapos na maipasok sa exchange ang token ay pagsasamahin.

Our team

Consultants

Joseph Steinberg

Key Consultant

Pavel Salas

WhitePaper Auditor

Top-management

Georgy Pavloff

Chief Operation Officer

Alexandr Smirnoff

Chief audit executive

Project management

Nikita Baishev

Chief innovation officer

Romany Sedhom

Blockchain integrator

Alena Narinyani

Chief marketing officer

Thabo Pereko

ICO marketing & promotion

Catherine Elizabeth Smit

Chief of Support Department

Valeriy Tatishvili

ICO Technical Director

Ekaterina Shipatova

Public relations

Marina Shuiskaya

Head of the Legal Department

Chiu, Yun-Fang

Advertising and PR / Asian Division

Chen, Chao-Han

Support Department / Asian Division

Vycheslav Prockonin

Smart contract programming

Antonis Lapos

Dealing desk

Assistance and Advisers

Anatol Slissenko

Phd of Paris Est University. ICO mathematical model

Andrei Dirgin

Financial Expert

Vladimir Kuzovlev

Financial consultant & speaker of RBC TV

Oleg Dmitriev

Financial consultant & speaker of RBC TV

Yan Art

Vice President at The Association of Russian Banks

Miklushevsky Andrey

Forex Academy Expert

Contact us

Maari kang magpadala ng tiket sa client support.
Para makapagpadala ng tiket kailangan mong ipahiwatig ang iyong e-mail address
at ang account number ng ethereum wallet na ginamit sa pagbili ng #LHCoin tokens.

Magpadala ng tiket

Hanapin kami sa social network:

Timetable

Oktubre

9-11

International Investment & Finance Exhibition / Guangzhou, China /

18

Presentation ICO / Moscow, Russia /

20

Software Engineering Conference (Russia) / SECR 2017 /

26-27

«RUSSIAN BLOCKCHAIN WEEK 2017» conference

Nobyembre

02

ICO.INTRO / Moscow, Russia /

15

Finance Magnates / London Summit 14-15th /

16

Blockchain Hackathon #BZRTC #Universa / Sochi, Russia /

30

Blockchain & Bitcoin Conference / Limassol /

Disyembre

02

PRIVATE MONEY. Forum Expo 2017 / Moscow, Russia /

15

Blockchain & Bitcoin Conference / Moscow, Russia, Sokolniki Exhibition and Convention Center /

18

Blockchain: pagbabago ng hinaharap / Moscow, Russia /

Enero 2018

05

Blockchain Conference / Kyiv, Ukraine /

12

Blockchain Life / Saint-Petersburg /Russia /

22

London Summit Financemagnates / London, UK /

19-26

London Blockchain Week 2018 / London, Great Britain /

Up